Binh Phuoc anh Duong
Bình Phước – Mr. Dương
19/06/2017
chi Hong La Astoria P.Khach 2
La Astoria – Ms. Hong
03/02/2017

An amusement company in HCMC

P. TGD 2

P. TGD 2

  • Hạng mụcThiết kế chi tiết văn phòng với tổng diện tích sàn 400m2, bao gồm: các phòng Ban lãnh đạo, phòng Kinh doanh - Marketing, phòng Hành chính, phòng Kế toán, phòng Họp.
 
 
 
 
Tiếng Việt